Posts Tagged ‘กีฬามีจุดมุ่งหมาย’

20
Mar

การเล่นกีฬามีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคืออะไร?

by admin in การพนัน, ความงาม, ความรู้ทั่วไป, ความสวย+ความงาม, บันเทิง, มหาวิทยาลัย, โปรโมทเว็บ

Comments Off on การเล่นกีฬามีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคืออะไร? Comments

– โดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนาน อีกทั้งเป็นการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แล้วยังมีการพัฒนาขึ้นจนถึงมีการแข่งขัน                   – เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา                   – เพื่อการแข่งขันภายในและระหว่างประเทศสร้างลักษณะนิสัย   ในการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน เพื่อซึมซับและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม จุดมุ่งหมายการเล่นกีฬาของเด็ก                   การเล่นกีฬาในเด็กเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพทางกายดีแล้ว สุขภาพจิตจะดีตามไปด้วย ช่วยให้รู้จักเคารพในกติกาของกีฬาแต่ละอย่าง รู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา และมักจะไม่หันเหไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม                   สำหรับชนิดของกีฬาที่อาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก เช่น ชกมวย ยกน้ำหนัก ซึ่งอาจมีผลต่อลักษณะโครงสร้าง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ แต่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามออกมาอย่างชัดเจนว่าห้ามเด็กเล่น                   สำหรับการเล่นกีฬาในเด็กวัย 1-10 ปี เป็นการส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ใช้ความสัมพันธ์ของสายตา มือ เท้า เล่นเป็นหมู่คน คณะ และมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ได้แก่ วิ่ง ว่ายน้ำ กายบริหาร เกมส์ต่าง ๆ เป็นต้น                 สำหรับการเล่นกีฬาในเด็กวัย 11-16 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกายให้มีน้ำใจเป็นน้ำกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ มีทั้งการเล่นเดี่ยวหรือเล่นเป็นทีม กีฬาที่แนะนำได้แก่ ว่ายน้ำ ฟุตบอล วอลเล่ห์บอล ตะกร้อ เทนนิส แบดมินตัน เป็นต้น